You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ParfymHandel.se - Herr & Damparfym

phone


Användarvillkor

hela avtalet

Vänligen läs igenom detta avsnitt noggrant eftersom det innehåller de juridiska villkor som du accepterar när du använder denna Webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbsida efter eventuell ändring i användarvillkoren anses du ha accepterat ändringen. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om Villkoren har ändrats.

köpvillkor

Köparen instämmer uttryckligen att säljarens faktura och dessa försäljningsvillkor representerar parternas fullständiga överenskommelse med avseende på försäljningen av den eller de produkter som anges i fakturan och inga olika eller ytterligare villkor i köparens inköpsorder eller i någon andra tidigare eller efterföljande meddelanden som på något sätt lägger till, ändrar eller på annat sätt ändrar dessa försäljningsvillkor ska vara bindande för säljaren.

acceptans av order

Säljaren kan acceptera köparens erbjudande att köpa och ska vara bunden att leverera de tillämpliga varorna i enlighet med dessa villkor, antingen genom utförande av bekräftelsekopia av ordern eller acceptabel elektronisk överföring, leverans av varorna till CAI eller av något annat påstående , Agerande eller uppförandekod som utgör acceptans enligt gällande lag.

priser

ParfymHandel.se reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella pris och faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser.

leverans

Om inte annat avtalas skriftligen undertecknad av säljesansvarig, är alla leveransdatum uppskattningar. Säljaren ska använda sina rimliga ansträngningar för att leverera alla produkter inom den angivna tiden. Under inga omständigheter ska säljaren vara ansvarig för någon kostnad, förlust eller skada som köparen lidit till följd av att säljaren inte levererat produkten före det angivna datumet.

Transport och risk för förlust

Metoden och transportsättet sker på säljarens villkor, såvida inte köparen i rätt tid levererar uttryckliga instruktioner till säljaren.

avbokning eller ändring

ParfymHandel.se reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella pris och faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi som driver ParfymHandel.se förbehåller oss rätten att ändra eller dra tillbaka, tillfälligt eller permanent med eller utan meddelande till dig eller tredje part våra villkor. Vi som driver ParfymHandel.se har även rättigheten att makulera din order.

skatter

Kunder utanför Sverige står för eventuella momsavgifter och tullavgifter. Alla våra priser inkluderar 25% svensk moms.

Garanti och ansvarsfriskrivning

Säljaren garanterar att den inköpta produkten är fri från brister i material och utförande vid leverans. Om en analys anges på fakturans är den inte avsedd att vara en komplett analys och ska inte betraktas som en specifikation eller garanti, om inte det uttryckligen anges skriftligen att vara sådan.

ansvarsbegränsning

Köparen bekräftar och godkänner att säljarens ansvar för eventuella fordringar i förhållande till produkterna inte får överstiga det belopp som köparen betalat för produkterna på fakturan. Sådana begränsningar av säljarens ansvar enligt denna ska gälla även om säljarens ansvar helt eller delvis beror på sin egen försummelse.

returer

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat, oförändrat skick i tillhörande oöppnad originalförpackning. För mottagna och godkända returer som orsakat värdeminskning, samt outlösta paket debiteras en returavgift motsvarande 15% på värdet minimum 250 kr. Fraktkostnader betalas av kunden. Outlösta paket omfattas ej av ångerrätten enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

ersättning

Köparen ska försvara, befria och hålla säljaren skadelös och dess anknutna eller närstående företag från och mot alla krav, förluster, ansvar, skador och utgifter.

betalning

Betalning skan ske via kort, internetbank eller faktura. Betalningsvillkor är 14 dagar vid fakturaköp. För att kunna beställa mot faktura måste Du har fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid utebliven betalning kommer fakturan att pantsättas till Klarna.

styrande lag och skiljeförfarande

Detta dokument ska tolkas och regleras av Sveriges rikes lagar, med undantag för dess lagkonflikter. Parterna utesluter specifikt tillämpningen av FN: s konvention om försäljning av varor.