You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ParfymHandel.se - Herr & Damparfym

phone


Sekretesspolicy

 1. Allmän information

  Välkommen till vår sida för sekretesspolicy! När du använder våra butikstjänster, litar du på oss med din information. Denna sekretesspolicy är avsedd att hjälpa dig att förstå vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in det och vad vi gör med det. När du delar information med oss kan vi göra våra tjänster ännu bättre för dig. Vi kan till exempel visa mer relevanta sökresultat och annonser, hjälpa dig att komma i kontakt med personer eller göra processer snabbare och enklare. När du använder våra tjänster vill vi att du skall vara säker på hur vi använder din information. Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag och följer gällande regler kring dataskydd samt tillämpar minimal uppgiftslagring. 

 2. Rätt att komma åt, korrigera och radera data och motsätta sig databehandling

  Våra kunder har rätt att få tillgång till, korrigera och radera personuppgifter som rör dem och motsätta sig behandlingen av sådan information, genom att när som helst adressera en skriftlig förfrågan. Företaget gör sitt yttersta för att införa lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda personuppgifternas integritet och för att förhindra att det ändras, skadas, förstörs eller öppnas av obehöriga tredje parter. Företaget kontrollerar emellertid inte varje risk i samband med användningen av Internet och varnar därför webbplatsanvändarna om de potentiella riskerna som är inblandade i användningen och användningen av Internet. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller andra internetkällor. Eftersom bolaget inte kan kontrollera dessa webbplatser och externa källor kan företaget inte hållas ansvarigt för tillhandahållandet eller visning av dessa webbplatser och externa källor och får inte hållas ansvarig för innehållet, annonseringen, produkterna, tjänsterna eller annat material tillgänglig på eller från dessa webbplatser eller externa källor.

 3. Förvaltning av personuppgifter

  Du kan visa eller redigera dina personuppgifter. Du kan också göra val om vår samling och användning av dina data. Hur du kan komma åt eller kontrollera dina personuppgifter beror på vilka tjänster du använder. Du kan exempelvis välja om du vill få reklamkampanjer från vår butik. Om du får marknadsförings-e-post eller sms-meddelanden från oss och vill avbryta, kan du göra det genom att följa anvisningarna i det meddelandet. Du kan också göra val om mottagande av PR-e-post, telefonsamtal och postmeddelande genom att besöka och logga in på ditt konto, som låter dig uppdatera kontaktinformation, hantera kontaktinställningar, välja bort e-postabonnemang och välja om du vill dela din kontaktinformation med våra partners. Dessa val gäller inte obligatorisk tjänstekommunikation som ingår i vissa butikstjänster. Vi som driver denna webbsida förvaltar dina personuppgifter i en databas hos ett av Sveriges största webbhotell.

 4. Information vi samlar in

  Vår butik samlar in data för att fungera effektivt och ge dig de bästa erfarenheterna med våra tjänster. Du tillhandahåller några av dessa uppgifter direkt, till exempel när du skapar ett personligt konto. Vi får del av information genom att lagra hur du interagerar med våra tjänster genom att till exempel använda tekniker som kakor och ta emot felrapporter eller användningsdata från programvara som körs på din enhet. Vi får även uppgifter från tredje part (inklusive andra företag). Till exempel kompletterar vi de uppgifter vi samlar genom att köpa demografiska data från andra företag. Vi använder även tjänster från andra företag för att hjälpa oss att bestämma en plats baserad på din IP-adress för att anpassa vissa tjänster till din plats. Uppgifterna vi samlar beror på vilka tjänster och funktioner du använder.

  Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

  - Leverans av en beställd/köpt produkt (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans).
  - Identifikation och ålderskontroll
  - Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
  - Adresskontroll mot externa källor, t.ex. Decidas, Creditsafe, Klarna eller liknande.
  - Hantering av reklamations- och garantiärenden

  De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

  - Namn
  - Personnummer
  - Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnummer)
  - Betalinformation (t.ex. debiteringsnummer, transaktionstidpunkt och kortinnehavare)
  - Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
  - Orderinformation (t.ex. vad som köpts, när det köpts m.m)
  - Användaruppgifter ditt kund konto
  - Din korrespondens med oss (t.ex mail, chatt och telefonsamtal)

  Vilka syften har vi för att behandla dina personuppgifter och vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

  - Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.
  - Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att skicka mail till dig med meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
  - Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
  - Med köpeavtal som laglig grund kommer vi göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig detta genom att se till din betalningshistorik och kreditkontroller.
  - Med köpeavtal som laglig grund använder vi vår kundservice personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig som kommer till oss via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.
  - Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden rörande våra produkter.
  - Med rättslig förpliktelse som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp hos oss på ParfymHandel.se.
  - Med intresseavvägning som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att bekräfta din adress med externa partner.
  - Med intresseavvägning som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig, något du alltid kan ifrånsäga dig.
  - Med rättslig förpliktelse som laglig grund kan vi behöva använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

 5. Hur vi använder din information

  Vi som driver ParfymHandel.se respekterar integriteten hos varje individ som besöker vår webbplats, och all information som inhämtas om dig kommer i första hand att användas till att utföra de tjänster du efterfrågar och i andra hand till att förbättra de tjänster vi som företag tillhandahåller. Informationen kommer inte att delges någon utanför ParfymHandel och dess leverantörer med vilka ParfymHandel direkt eller indirekt har kommit överens om tjänster till förmån för dig. Den kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av data och kan initialt lagras och behandlas i eller utanför Europeiska unionen var som helst i världen. Den kommer uteslutande att användas i samband med marknadsföringen av ParfymHandels produkter och tjänster samt relaterade produkter och tjänster. Du har rätt att få reda på vilken information vi har om dig som person och att vid behov göra rättelser. Vid genomförandet av dessa ändamål kombinerar vi data vi samlar in genom de olika butikstjänsterna du använder för att ge dig en mer sömlös, konsekvent och personlig upplevelse. För att förbättra integriteten har vi emellertid byggt in tekniska och processuella skyddsåtgärder för att förhindra vissa datakombinationer. Vi lagrar till exempel data som vi samlar in från dig när du är obehörig (inte inloggad) separat från all kontoinformation som direkt identifierar dig, till exempel ditt namn, e-postadress eller telefonnummer.

 6. Delning av din information

  Vi delar dina personuppgifter med ditt samtycke eller som nödvändigt för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla någon tjänst du har begärt eller auktoriserat. Vi delar till exempel ditt innehåll med tredje part när du berättar för oss att göra det. När du tillhandahåller betalningsdata för att göra ett köp, delar vi betalningsuppgifter med banker och andra enheter som behandlar betalningstransaktioner eller tillhandahåller andra finansiella tjänster och för bedrägeribekämpning och minskning av kreditrisken. Vi delar också personuppgifter med säljare eller agenter som arbetar på våra vägnar för de syften som beskrivs i detta uttalande. Företag som vi har anställt för att tillhandahålla kundservice eller hjälpa till med att skydda och säkra våra system och tjänster kan till exempel behöva få tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa funktioner. I sådana fall måste dessa företag följa våra personuppgifter och säkerhetskrav och får inte använda personuppgifter som de mottar från oss för något annat ändamål. Vi kan också avslöja personuppgifter som en del av en företagsaffär som fusion eller försäljning av tillgångar.